Výhody řešení Planning
Wizard v praxi

Planning Wizard plně automatizuje proces předpovědi poptávky s respektem ke všem podstatným vlivům jako je sezónnost, trend či právě probíhající marketingová akce.

Díky přesné předpovědi zabráníte výpadkům a zároveň hromadění nadbytečných zásob.

Více informací

Analýza historie

Planning Wizard každý den analyzuje prodejní transakce až do historie několika let.

Automaticky vypočte optimální hodnoty dle okamžité nebo očekávané situace a obchodní strategie Vaší společnosti. Důležitou součástí analýzy je ABC segmentace portfolia dle KPI společnosti.

Analýza historie
  • Segment A
  • Segment B
  • Segment C
  • Segment D

Sezónnost a trend

Systém dokáže automaticky identifikovat sezónní průběh, dle kterého přizpůsobí adekvátní objednávání v průběhu celého roku. Chybí-li historie u některé položky nebo prodejny/skladu, systém si automaticky dohledá data z jiné prodejny nebo příslušné skupiny položek.

To platí i u rozpoznání trendů, kde například s rostoucím trendem systém objednávky postupně navyšuje.

Systém automaticky předpoví sezónní průběh
Sezónnost a trend
  • Celkový prodej
  • Celková předpověď

Očištění ušlých prodejů a extrémů

Při zpracování podkladů pro přesný forecast systém automaticky eliminuje extrémní hodnoty. Když například v minulosti existuje prodej s extrémními hodnotami, ale jeho výskyt je ojedinělý, systém tuto transakci při výpočtu forecastu vyřadí a zbytečně tak nenavýší potřebné množství v zásobě.

Naopak, když v historii prodejů chybí potenciální transakce způsobené nedostatečnou zásobou, systém si dopočte, jaké by v té době byly prodeje, kdyby tam zásoba byla v dostatečném množství. Forecast prodejů pro výpočet optimálního objednávání tak nebude podhodnocen.

Systém PW automaticky dopočítá simulaci prodeje
Očištění ušlých prodejů a extrémů
  • Celkový prodej
  • Celková předpověď
  • Simulace prodeje

Předpověď prodejů

Výsledný forecast prodejů se automaticky dopočte výběrem z více než sta matematických, statistických a samoučících algoritmů, kde systém sám zvolí metodu s nejvyšší přesností. Kvalitní forecast prodejů tak umožňuje vysokou míru automatizace nákupních a logistických procesů.

Předpoveď prodejů
Prohlédnout případové studie

Nezávazná poptávka

Jméno*
Email*
Telefon*
Vaše zpráva...*

Neváhejte nás kontaktovat. Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.